Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Mikrobiológia II.

1 654 Ft 2 205 Ft

Szerzők: Kevei Ferenc – Kucsera Judit – Manczinger László – Vágvölgyi Csaba

Kiadás éve: 2012 (változatlan utánnyomás)

ISBN 978 963 315 110 5

Súly: 356 g

Egyéb információk: 220 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

IV. MIKROORGANIZMUSOK FIZIOLÓGIÁJA

4.1. Mikroorganizmusok tápanyagigénye

4.2. Mikrobiális energianyerő folyamatok

4.2.1. Autotróf energianyerés, anyaghasznosítás

4.2.1.1. A mikroorganizmusok fényenergia hasznosítása

4.2.1.1.1. A Halobacterium fényenergia hasznosítása

4.2.1.1.2. Anaerob fotoszintetizáló baktériumok fényenergia hasznosítása

4.2.1.1.3. Aerob prokarióta (Cyanobacterium) fényenergia hasznosítása

4.2.1.2. Kemolitotróf energianyerés

4.2.1.2.1. Nitrifikáció, nitrifikáló baktériumok

4.2.1.2.2. Kétértékű fémek oxidálása, vasbaktériumok

4.2.1.2.3. Kénhidrogén oxidációja, kénbaktériumok

4.2.1.2.4. A molekuláris hidrogén oxidációja

4.2.2. Heterotróf – kemoorganotróf – energianyerés

4.2.2.1. Légzés, oxidatív foszforiláció

4.2.2.2. Erjedési folyamatok

4.2.2.2.1. Anaerob körülmények közötti erjesztések

4.2.2.2.2. Aerob erjedések

4.3. Külső környezeti faktorok hatása a mikroorganizmusokra

4.3.1. A hőmérséklet hatása a mikrobákra

4.3.2. A pH hatása

4.3.3. A redoxpotenciál (rH) és az oxigén hatása a mikroorganizmusokra

4.3.4. A nyomás hatása

4.3.5. A közeg víztartalmának és ozmotikus értékének hatása – Ozmotolerancia

4.3.6. A NaCl hatása a mikroorganizmusokra

4.3.7. A fény és a sugárzások hatása – fototaxis és fototropizmus

4.3.8. A közeg vegyi összetételének hatása – Kemotaxis

4.4. A mikroorganizmusok szerepe az elemek körforgalmában

4.4.1. A szén körforgása

4.4.2. A mikrobák szerepe a nitrogén körforgásában

4.4.3. A kén körforgása

4.4.4. A foszfor körforgása

Felhasznált és ajánlott forrásmunkák

V. MIKROORGANIZMUSOK GENETIKÁJA

5.1. Mutáció, mint a genetikai változékonyság alapja, mutáns mikrobák

5.1.1. A mutációk keletkezésének molekuláris (szerkezeti) háttere

5.1.2. A mikrobiális mutánsok típusai (különböző fenotipikus változások)

5.1.3. A mutánsok izolálása és jellemzése

5.1.4. Mutagenezis, indukált mutációk

5.1.5. Mutagenitás és karcinogenitás tesztelése reverzióval – Ames-teszt

5.2. Az információcsere lehetőségei a mikrobák körében

5.2.1. Információcsere a baktériumok körében

5.2.1.1. Baktériumok transzformációja

5.2.1.2. Baktériumok konjugációja

5.2.1.3. Bakteriális gének közötti rekombináció transzdukció segítségével

5.2.1.3.1. Generalizált transzdukció

5.2.1.3.2. Specializált transzdukció

5.2.2. Információcsere a gombák körében

5.2.2.1. Az ivaros szaporodás jellemzői a Saccharomyces cerevisiae életciklusában

5.2.2.1.1. A szexuális szaporodás lépései citológiai megfigyelések alapján

5.2.2.1.2. A szexuális folyamatok molekuláris biológiai alapjai

5.2.2.1.3. A párosodási-típus váltás és mechanizmusa homotallikus Saccharomyces cerevisiae esetében

5.2.2.1.4. Az ivaros folyamatok szabályozottsága egyéb gombacsoportoknál

5.2.2.1.5. Szexuális differenciálódás a Basidiomycota fajoknál

5.2.2.2. Információcsere a gombák életciklusának vegetatív fázisában, paraszexuális ciklus, vegetatív (citoplazmatikus) inkompabilitás

5.2.2.2.1. A paraszexuális ciklus lépései

5.2.2.2.2. Vegetatív inkombabilitás

5.2.2.3. Extrakromoszómális elemek és öröklődésük mikroszkópikus gombákban

5.2.2.3.1. A Saccharomyces cerevisiae mitokondriális genetikai rendszere és öröklődése

5.2.2.3.2. Mitokondriumok más gombákban

5.2.2.3.3. Gomba plazmidok

Ajánlott és felhasznált forrásmunkák

VI. AZ ALKALMAZOTT MIKROBIOLÓGIA NÉHÁNY KÉRDÉSE

6.1. Ipari mikrobiológia – mikrobiális biotechnológia

6.1.1. Mikroba törzsek keresése (screening): nemesítés, szelekció

6.1.2. Törzsfenntartás, tárolás

6.1.3. Fermentációs technológia, művelettan, fermentációs típusok

6.1.4. Szekunder metabolit termelés

6.1.4.1. Ergotalkaloidok, anyarozsalkaloidok

6.1.5. Primer metabolit termelés

6.1.5.1. Oldószergyártás mikrobiológiai módszerrel

6.1.5.2.Szerves savak előállítása

6.1.5.3. Aminosav-előállítás mikrobiológiai úton

6.1.5.4. Poliszacharidok előállítása

6.1.5.4.1. Xantán

6.1.5.4.2. Dextrán

6.1.5.5. Enzimtermelés mikroorganizmusokkal

6.1.5.6. Vitaminok előállítása mikroorganizmusokkal

6.1.6. Bioinszekticidek

6.1.7. Biokonverzió - Biotranszformáció

6.2. Antibiotikumok

6.2.1. β-laktám típusú antibiotikumok

6.2.2. Aminoglikozidok, szénhidrát antibiotikumok

6.2.3. Makrociklikus laktonok

6.2.3.1. Nem polién makrolidek

6.2.3.2. Polién makrolidek

6.2.3.3. Ansamycinek (ansa-láncúak)

6.2.4. Tetraciklinek és antraciklinek (kinon származékok)

6.2.5. Aromás antibiotikumok

6.2.6. Egyéb antibiotikumok

6.2.6.1. Nukleozid antibiotikumok

6.2.6.2. Aminosav, peptid antibiotikumok

6.2.6.3. Rákellenes antibiotikumok

6.2.6.4. Néhány további antibiotikum

6.3. Analitikai mikrobiológia

6.4. Közegészségügyi, orvosi mikrobiológiai alapfogalmak

6.4.1. A mikroorganizmusok kórokozó tulajdonságai

6.4.1.1. Patogenitás

6.4.1.2. Virulencia

6.4.1.2.1. A virulencia fogalma

6.4.1.2.2. A virulencia mértéke

6.4.1.2.3. A virulenciát befolyásoló tényezők

6.4.2. A fertőzés és megbetegedés

6.4.2.1. A fertőzés lefolyása

6.4.2.2. A fertőzés forrása

6.4.2.2.1. Humán eredetű fertőzések

6.4.2.2.2. Állati eredetű fertőzések

6.4.2.2.3. Környezetből származó fertőzések

6.4.2.3. A fertőzés terjedése

6.4.2.4. A fertőző betegségek jellemzői

6.4.2.4.1. A fertőző betegségek előfordulásai, formái

6.4.2.4.2. A fertőző betegségek jellemzésének mutatószámai

6.4.3. A kórokozó-betegség kapcsolat

6.4.4. A normál humán flóra

6.4.4.1. A bőr mikroflórája

6.4.4.2. A száj és a felső légutak mikroflórája

6.4.4.3. A tápcsatorna normál flórája

6.4.4.4. A szem normál mikroflórája

6.4.4.5. A Húgyivarszervek mikroflórája

6.4.5. A gazdaszervezet védekező mechanizmusai

6.4.5.1. A szervezet nem fajlagos védekező mechanizmusai

6.4.5.2. A szervezet fajlagos védekező mechanizmusai

6.4.5.2.1. Passzív immunitás

6.4.5.2.2. Aktív immunitás

6.5. Az antimikrobális kemoterápia alapjai

6.5.1. kemoterápiás szerek alkalmazásával összefüggő fogalmak

6.5.2. Antibakteriális kemoterápia

6.5.2.1. Szulfonamidok

6.5.2.2. Trimetoprim

6.5.2.3. Nitroimidazol és nitrofurán származékok

6.5.2.4. Fluorokinolonok

6.5.2.5. Mycobacterium-ellenes kemoterápiás szerek

6.5.3. Gombaellenes kemoterápia

6.5.4. Antivirális kemoterápia

6.5.5. Protozoon-ellenes kemoterápia

Felhasznált és ajánlott forrásmunkák