Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Környezeti geokémia

2 126 Ft 2 835 Ft

Alcím: A hidroszféra

Szerző: Hetényi Magdolna

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 111 2

Súly: 225 g

Egyéb információk: 140 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

BEVEZETÉS

1. A HIDROSZFÉRA MINT A FÖLD EGYIK GEOSZFÉRÁJA

1.1. A hidroszféra eredete

1.2. A víz tömege és megoszlása a fő rezervoárok között

2. A VÍZ NÉHÁNY, KÖRNYEZETGEOKÉMIAI SZEMPONTBÓL FONTOS FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGA

3. AZ ÓCEÁNOK ÉS A TENGEREK KÖRNYEZETGEOKÉMIÁJA

3.1. Az óceánok vizének kémiai összetétele

3.2. Óceánmodellek

3.2.1. A Sillén-féle egyensúlyi modell

3.2.2. A kinetikai modellek

3.2.3. A folytonossági modellek

3.3. Kémiai reakciók az óceánok vizében

3.3.1. Biológiai folyamatok

3.3.2. A magma hatása az óceánvíz összetételére

3.3.3. A törmelékes anyag és az óceánvíz kölcsönhatása

3.3.3.1. A fordított mállás folyamata

3.3.3.2. Ioncsere

3.3.4. Az óceánvíz egyes fő oldott komponenseinek koncentrációját befolyásoló legfontosabb folyamatok

3.4. Óceáni áramlások

4. A FOLYÓK KÖRNYEZETGEOKÉMIÁJA

4.1. A folyók által lebegtetett hordalék formájában szállított anyagok

4.1.1. A lebegtetett hordalék mennyisége

4.1.2. A szuszpendált anyag kémiai összetétele

4.2. Oldott anyagok a folyók vizében

4.3. A folyók vizében legnagyobb koncentrációban előforduló szervetlen komponensek

4.3.1. Kalcium és magnézium a folyók vizében

4.3.2. Nátrium és kálium a folyók vizében

4.3.3. Bikarbonát-ion a folyók vizében

4.3.4. Szulfát-ion a folyók vizében

4.3.5. Kloridion a folyók vizében

4.3.6. Szilícium a folyók vizében

4.4. Szerves anyag a folyók vizében

4.5. Tápelemek a folyók vizében

4.6. A nagy európai folyók szennyezettsége

5. A TAVAK KÖRNYEZETGEOKÉMIÁJA

5.1. A tavak medencéjének és vizének származása

5.2. A tavak vizének kémiai összetétele

5.3. A tavak vizének kémiai összetételét befolyásoló folyamatok

5.3.1. A tavak hőmérséklet szerinti osztályozása

5.3.2. A tavak vizének kémiai összetételét befolyásoló biológiai folyamatok

5.3.3. A tóvíz mozgásának hatása az oldott anyag eloszlásmódjára

5.4. Az eutrofizáció folyamata

5.4.1. A foszfor, mint limitáló tápelem

5.4.2. A nitrogén, mint limitáló tápelem

5.4.3. A Balaton eutrofizálódásának kérdése

5.4.4. A Nemzeti Környezetvédelmi Programnak (1997–2002) az állóvizekre vonatkozó célkitűzései

5.4.5. A környezeti hatások nyomai a lakusztrin üledékekben

6. A FELSZÍN ALATTI VIZEK KÖRNYEZETGEOKÉMIÁJA

6.1. A felszín alatti víz fogalma, eredete, osztályozása

6.2. A felszín alatti víz kémiai összetétele

6.2.1. Az evaporáció és a transzspiráció hatása a felszín alatti víz kémiai összetételére

6.2.2. A biológiai folyamatok hatása a felszín alatti víz kémiai összetételére

6.2.3. A mállási folyamatok hatása a felszín alatti víz kémiai összetételére

6.2.3.1. A szilikátok mállása

6.2.3.2. A karbonát-ásványok mállása

6.2.3.3. A szulfid-ásványok mállása

6.2.4. A redox-folyamatok hatása a felszín alatti víz kémiai összetételére

6.2.5. A felszín alatti víz kémiai összetételét befolyásoló egyéb folyamatok

IRODALOMJEGYZÉK