Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Stratégiai menedzsment

2 363 Ft 3 150 Ft

Alcím: Szun-Cetól a „Kék Óceánig”

Szerkesztő: Gulyás László

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 204 1

Súly: 335 g

Egyéb információk: 198 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

BEVEZETÉS

1. FEJEZET

A STRATÉGIAI MENEDZSMENT TÖRTÉNETE ÉS ALAPFOGALMAI

1. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT TÖRTÉNETE

1.1. Az ókortól a 20. századig

1.2. A stratégiai tervezés 20. századi elméletei

1.2.1. Klasszikus iskola (1960-as évek)

1.2.2. Fejlődési iskola (1980-as évek)

1.2.3. Eljárási iskola (1970-es évek)

1.2.4. Rendszerelvű iskola (1990-es évek)

1.2.5. Összegzés

2. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ALAPFOGALMAI ÉS FOLYAMATA

2.1. Alapfogalmak

2.2. A stratégiai menedzsment (vezetés) folyamata

3. A TANKÖNYV SZERKEZETE

Ellenőrző kérdések

2. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: SZÁNDÉKOK ÉS ÉRDEKEK

1. SZÁNDÉKOK ÉS ÉRDEKEK

1.1. Küldetés és az értékek

1.2. Jövőkép

1.3. Stratégiai nyilatkozat

1.4. Stratégiai célok

1.4.1. Definíciók és alapvető jellemzők

1.4.2. A célok hierarchiája

1.5. Az üzleti tevékenység középpontjai

Ellenőrző kérdések

3. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A KÜLSŐ KÖRNYEZET ELEMZÉSE 1: A MAKROKÖRNYEZET

1. A KÖRNYEZET FOGALMA ÉS ELEMZÉSÉNEK TERÜLETEI

2. A MAKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE

2.1. A klasszikus PEST-analízis

2.2. A külső környezet elemzésének új dimenziói

2.2.1. Stratégiaalkotás változó környezetben

2.2.2. Globális és regionális hatások

2.2.3. A kockázatviselők

2.2.4. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Ellenőrző kérdések

4. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A KÜLSŐ KÖRNYEZET ELEMZÉSE 2: A MIKROKÖRNYEZET

1. A MIKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE

1.1. Porter 5 tényezős modellje

1.2. Portfólió módszerek

1.3. Életgörbe modellek

1.4. Stratégiai csoportelemzés

1.5. Versenytárselemzés

Ellenőrző kérdések

5. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A BELSŐ HELYZET ELEMZÉSE

Bevezetés

1. Erőforrások átvilágítása (diagnosztika)

2. ÉRTÉKLÁNC-ELEMZÉS

3. A SWOT-ELEMZÉS

4. BENCHMARKING ELEMZÉSEK

ellenőrző kérdések

6. FEJEZET

A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS ELSŐ LÉPÉSE: ALTERNATÍVÁK FELÁLLÍTÁSA

1. A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS LÉPÉSEI

2. A STRATÉGIAI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA

3. AZ ÖSSZVÁLLALATI STRATÉGIÁK JELLEMZŐI

3.1. Stratégiai alternatívák az adott szervezet kora alapján

3.1.1. Induló vállalat stratégiája

3.1.2. Az érettség szakaszában lévő vállalat stratégiája

3.1.3. A hanyatlás szakaszában lévő vállalat stratégiája

3.2. Stratégiai alternatívák a hosszú távú célok alapján

3.2.1. A főbb csoportok jellemzői

3.2.2. A növekedési stratégiák részletes bemutatása

3.2.2.1. A növekedési stratégiák csoportosítása

3.2.2.2. Belső erőforrásokra épülő növekedési stratégiák általános jellemzői

3.2.2.3. Külső erőforrásokra épülő növekedési stratégiák

3.2.2.3.1. Laza együttműködési formák

3.2.2.3.2. Közös vállalkozás (joint venture)

3.2.2.3.3. Stratégiai szövetségek

3.2.2.3.4. Vállalatfelvásárlás és egyesülés

4. AZ ÜZLETI EGYSÉGEK STRATÉGIÁK JELLEMZŐI

4.1. Az üzleti egység stratégiák általános jellemzői

4.2. Porter versenystratégiái

4.2.1. Költségvezető stratégia

4.2.2. Megkülönböztető stratégia

4.2.3. Összpontosító stratégia

4.2.4. A piaci részesedés és a stratégia viszonya Porter szerint

4.3. Fejlesztési stratégiák

4.3.1. A piaci behatolás

4.3.2. Termékfejlesztés

4.3.3. Piacfejlesztés

4.3.4. Diverzifikáció

Ellenőrző kérdések

7. FEJEZET

A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI

1. AZ ALTERNATÍVÁK ÖSSZEVETÉSE

1.1. Az alternatívák összevetésének általános jellemzői

1.2. Az alternatívák összevetésének konkrét szempontjai

1.2.1. A megfelelőség vizsgálata

1.2.2. A megvalósíthatóság vizsgálata

1.2.3. Az összhang vizsgálata

1.2.4. A szempontok működtetése

2. A STRATÉGIAI DÖNTÉS

Ellenőrző kérdések

8. FEJEZET

A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA

1. A VÉGREHAJTÁS LÉPÉSEI

2. AZ EGYES LÉPÉSEK JELLEMZŐI

2.1. Erőforrás-tervezés

2.2. Szervezeti struktúra kialakítása

2.3. Vállalati kultúraépítés

2.4. Stratégiai akciók végrehajtása

2.5. Irányítás, vezetés

2.6. Ellenőrzés

2.6.1. Az ellenőrzés folyamatszemléletű jellemzői

2.6.2. A Balanced Scorecard

2.7. Változások menedzselése

2.7.1. A változással szembeni ellenállás egyéni okai

2.7.2. A változással szembeni ellenállás szervezeti okai

2.7.3. Kurt Lewin három szakaszos modellje

2.8. Visszacsatolás

Ellenőrző kérdések

9. FEJEZET

STRATÉGIAI ESETTANULMÁNYOK

1. BEVEZETÉS

2. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, ÉRTÉKEK, STRATÉGIAI NYILATKOZAT

Esettanulmány a „I.1. Szándékok és érdekek” lépéshez

2.1. Kontextus

2.2. Elméleti háttér

2.3. Esettanulmány: Az Edward Jones Brókercég

2.4. Példák küldetésnyilatkozatra, értékekre, jövőképre és stratégiára

2.5. Zárógondolatok, tanulságok

2.6. Vitakérdések

3. A CSR SZEMLÉLETMÓD GYAKORLATI VONATKOZÁSAI

Esettanulmány a „I.2. A külső környezet elemzése” lépéshez

3.1. Kontextus

3.2. Elméleti háttér

3.3. Esettanulmány: A Scandinavian Airlines

3.4. Záró gondolatok, tanulságok

3.5. Vitakérdések

4. AZ IDŐSÖDŐ MUNKAVÁLLALÓK MENEDZSELÉSÉNEK GYAKORLATI VONATKOZÁSAI

Esettanulmány a „I.3. A belső helyzet elemzése” lépéshez

4.1. Kontextus

4.2. Elméleti háttér

4.3. Esettanulmányok: A MARRIOTT szállodalánc és a BMW gyár

4.4. Zárógondolatok, tanulságok

4.5. Vitakérdések

5. HARCOLÓ MÁRKÁK

Esettanulmány a „II.1. Alternatívák kialakítása” lépéshez

5.1. Kontextus

5.2. Elméleti háttér

5.3. Esettanulmányok: Kisebb példák a harcoló márkákról

5.4. Zárógondolatok, tanulságok

5.5. Vitakérdések

6. A KREATIVITÁS MENEDZSELÉSE

Esettanulmányok a „III.3. Szervezet- és kultúraépítés” lépéshez

6.1. Kontextus

6.2. Elméleti háttér

6.3. Esettanulmányok: A PIXAR

6.4. Zárógondolatok, tanulságok

6.5. Vitakérdések

7. KÉK ÓCEÁN STRATÉGIA

Esettanulmány a „II.2. Alternatívák összevetése” lépéshez

7.1. Kontextus

7.2. Elméleti háttér

7.3. Esettanulmányok: Példák a kék óceán stratégia alkalmazásáról

7.4. Zárógondolatok, tanulságok

7.5. Vitakérdések

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. KÖNYVEK ÉS TANULMÁNYOK

2. INTERNETES FORRÁSOK