Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Színház és dekonstrukció

2 835 Ft 3 780 Ft

Alcím: A Paul de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai

Szerkesztő: Kérchy Vera

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 162 4

Súly: 425 g

Egyéb információk: 262 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

 Bevezetés: A színházelmélet „ellenszegülése”

0.1. A dekonstrukció mint színházelméleti módszer vs. a „színház” mint dekonstrukciós metafora

0.2. Színházi esztétika vs. dekonstruktív retorika

0.3. A (színház)olvasás tropológiai, performatív és materiális modellje

I. A tropológiai modell: a posztmodern színházelméletek ideológiái

I.1. Önreflexió vs. dekonstrukció

I.2. A „reprezentáció börtönébe” zárt posztmodern színházelmélet (Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen)

I.3. Az önreflexiós színházolvasat dekonstrukciója

I.3.1. A „várakozásban lévő” színház elmélete (Derrida: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció bezáródása)

I.3.2. A „nyelvi megelőzöttség tudatának” paradoxona (de Man: A trópusok retorikája)

I.3.3. Posztmodern irónia vs. „permanens parabázis” (de Man: Az irónia fogalma)

I.4. Színház a boncasztalon: Gaál Erzsébet Danton-rendezése

II. A performatív modell : a performanszelméletek ideológiái

II.1. Performansz vs. performativitás

II.2. Dekonstruktív performativitás

II.2.1. A beszédaktusok „sikertelen” rendszerezése (Austin: Tetten ért szavak)

II.2.2. A „strukturális parazitizmus” általános elmélete (Derrida: Aláírás, esemény, kontextus)

II.2.3. A „fikció” szükségszerű és lehetetlen pillanata (de Man: Mentegetőzések)

II.3. A performativitás „esztétikájának” paradoxona (Erika Fischer-Liche: A performativitás esztétikája)

II.4. A Jelenlét elvétése Erdély Miklós Verziójában

III. A materiális modell: az „élő marionettek” allegorikus színháza

III.1. Schiller esztétikai formalizálása vs. de Man grammatikai formalizálása

III.2. A (színházi) formalizmus kudarca (Kleist: A marionettszínházról, de Man: Esztétikai formalizálás: Kleist Über das Marionettentheatherje)

III.2.1. Az interpretátorok komoly vagy komolytalan, referenciális vagy poétikai olvasatai

III.2.2. De Man retorikus olvasata

III.3. A marionettszínházról színházi kihívásai

III.4. Az élő babák színháza: Zsótér Sándor Pentheszileája és Jeles András „szenvelgő” marionettjei

Kitekintés: A kortárs tánc (anti)esztétikája

Bibliográfia