Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

A Magreb-országok története a 20. században

2 835 Ft 3 780 Ft

Szerző: J. Nagy László

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 216 4

Súly: 446 g

Egyéb információk: 272 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

Előszó

I. A francia uralom kialakulása a Magreb-országokban

Katonai erő alkalmazása: Algéria

Modernizációs kényszer és pénzügyi nyomás: Tunézia

„Békés behatolás” – diplomáciai nyomás: Marokkó

A győzelmes kolonializmus: a gyarmati társadalom főbb jellemzői

II. A nemzeti mozgalom kialakulásának, eszmei–szervezeti polarizációjának kezdetei

A politikai szervezetek csírái, az ifjúmozgalom Tunéziában és Algériában

Polgári demokratikus eszmeiségű nemzeti szerveződések

A szocialista mozgalom megszületése és szétválása

Munkásbázisú nacionalista szervezetek

A ríf háború

III. Pártok újjáalakulása és új pártok létrejötte, szervezeti–ideológiai fejlődés az 1930-as években

Megújulási törekvések és eredmények a gazdasági válság éveiben

A népfront győzelme: törékeny konszenzus a nemzeti mozgalomban

A népfront felbomlása, a nacionalizmus megerősödése

IV. A nemzeti függetlenség követelésének kiteljesedése, a Magreb-országok a második világháború idején

A visszaszorított nemzeti mozgalom és a harcoló felek

A nacionalizmus megerősödése a növekvő amerikai erőtérben

A nacionalizmus meggyökeresedése, a kommunisták elszigetelődése: a kelet-algériai felkelés

V. A nemzeti mozgalom megszilárdulása, a sajátosságok kidomborodása

A gyarmati kérdés a háború utáni Franciaország politikai harcaiban, reformok a Magreb-országokban

Többpártrendszerű algériai nemzeti mozgalom a „gyarmati legalitás” szorításában

Nacionalista szindikalizmus a tunéziai nemzeti mozgalom élén

A szultán köré tömörült marokkói nemzeti mozgalom: monarchista nacionalizmus?

VI. Hanyatló kolonializmus, a függetlenséghez vezető utak

Az MTLD válsága, a nemzeti felkelés kirobbantása

Tunézia függetlensége – a köztársaság születése

Marokkó függetlensége. a monarchia megújulása

VII. A politika folytatása más eszközökkel: háború Algériában

Felkelésből háborúba

A béke ígérete, a háború folytatása

A IV. köztársaság válsága és összeomlása

Az önrendelkezés elismerésétől a tárgyalásokig

Tárgyalások és megegyezés

VIII. A nemzetállam megszervezése

Algéria: szocialista opció, pártállam katonai felügyelettel

Tunézia: republikánus opció, egyszemélyi pártállam

Marokkó: abszolút vagy alkotmányos monarchia?

Saría vagy emberi jogok?

Demokratikus tavasz

Mellékletek

Fontosabb események

Rövidítések jegyzéke

Térképek

Felhasznált források és szakirodalom